• Müşterilerimizin, ortaklarımızın, çalışanlarımızın istek ve beklentilerinin ötesinde memnuniyetini sağlamak,
 • Şirketimizin başarısını etkileyen tüm süreçleri, ürün kalitemizi ve kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarını sistematik ve planlı bir şekilde, herkesin katılımı ile iç ve dış müşterilerimizin gerekliliklerinin karşılanmasına öncelik vererek sürdürmek,
 • Faaliyetlerimizle ilgili mevzuata uygunluğu sağlamak,
 • İnsan kaynağımızı en etkin biçimde kullanmak, çalışanlarımızın yeteneklerini ve kalite bilincini sürekli geliştirmek,
 • Topluma ve çalışanlarımıza karşı sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olmak,
 • Kurum içi birlikteliği güçlendirmek ve etkin takım çalışmasını sağlamak,
 • Bilginin paylaşılması ve üretilmesini sağlamak, müşterilerimiz ve ilgili taraflarla etkili iletişim kurmak, firma içinde etkin iç iletişim sağlamak,
 • Tedarikçilerimizi kalite halkasının bir parçası sayarak etkin iletişim ve işbirliği tesis etmek, birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sinerji oluşturmak,
 • Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, ve çevreye saygılı olmak,
 • Her zaman ciddi ve güvenilir bir firma olmak

Kalite Politikamızdır.

 

 • Üstün teknolojik imkanlarımız, 68 yıla uzanan mazimizden gelen müşteri memnuniyeti odaklı çalışma ilkelerimizle müşterilerimize ulusal ve uluslararası mevzuata uygun, insan sağlığı açısından tehlike içermeyen güvenli ve kaliteli ürünler sunmak politikamızdır.

 

 • Tüm çalışanlarımız, hammadde temininden ürünlerimizin müşterilerimize ulaştırılmasına kadar ki tüm aşamalarda müşterilerimizin sağlığını düşünerek çalışmalıdır.

 

 • Müşterilerimize, ülkemize ve insanlığa duyduğumuz saygıyı üretim alanlarında gerekli hijyen tedbirlerini alarak, personelimizin bilgi ve bilinç düzeyini sürekli geliştirerek, gıda güvenliği ile ilgili yenilikleri izleyerek, tedarikçilerimizle gıda güvenliği konusunda işbirliği yaparak somutlaştırmalı, bunun sonucunda müşterilerimiz nezdinde saygınlığımızı sürekli kılmalıyız.

Altınapa A.Ş. sektöründeki tüm gerekli sertifikalara sahiptir. Bu sayede, müşterilere taahhüt edilen ürün niteliklerinden ve kaliteden taviz vermeden üretim sürdürülebilmektedir.

Başlıca sertifikalarımız:TÜV CERT, HACCP, ISO 9001:2000, SNI ve HELAL...